Algemene voorwaarden

Privacy

Wij garanderen een veilige aankoop bij ons. Wij verbinden ons ertoe geen persoonlijke klantgegevens aan derden bekend te maken.

Betalingsvoorwaarden

Aangezien de goederen binnen 40 werkdagen worden vervaardigd en geleverd, bieden we voor het gemak van onze klanten betaling in twee gelijke delen, 50% bij bevestiging van de bestelling en de resterende 50% wanneer de goederen zijn vervaardigd en klaar zijn voor levering. De betaling wordt gedaan op de bankrekening van het bedrijf, die kopers samen met het ordercontract ontvangen. Goederen worden geleverd/geleverd na volledige betaling.

Memo op het moment van ontvangst van de goederen:

LET OP, als u tijdens de levering/ontvangst van de goederen schade aan de verpakking constateert, dient u foto’s van de verpakking te maken en pas daarna de goederen te controleren! Bij de aanvaarding/ontvangst van de goederen is het verplicht om de bestaande verpakkingsfouten en/of schade aan de goederen op de vrachtbrief te noteren. Anders worden, om misbruik te voorkomen, geen claims aanvaard voor schade/defecten van goederen die zowel tijdens het transport als thuis (uitpakken of verplaatsen van de ene plaats naar de andere) kunnen zijn ontstaan. Dit geldt uiteraard niet voor een fabrieksfout.

Kleursterkte

Geringe kleurverschillen tussen het monster op het moment van aankoop en het eindproduct kunnen voorkomen. Vanwege de verftechnologie is er geen absolute garantie dat de kleur van het monster volledig overeenkomt met de kleur van het eindproduct. Dit kan niet worden behandeld als een productdefect.

Eigendomsrechten

Alle bestelde producten zijn eigendom van de verkoper tot de laatste betaling door de klant is voldaan.

Goederen met een defect

Na het uitpakken van de goederen en constatering van gebreken/fabricagefouten kunnen dergelijke goederen niet meer worden gebruikt! Meld het defect direct. De verpakking moet worden bewaard voor het geval het meubilair voor reparatie naar de fabriek moet worden teruggestuurd. Indien de verpakking niet wordt geconserveerd, heeft de verkoper het recht te verlangen dat de goederen in een analoge of vergelijkbare veilige verpakking voor transport worden klaargemaakt. Dit geldt uiteraard niet voor gebreken die tijdens de garantieperiode zijn geconstateerd of optreden.

Retourneren/ruilen

Alle zitmeubelen worden voor elke klant afzonderlijk op bestelling gemaakt. Deze op maat gemaakte kwaliteitsartikelen zijn niet inwisselbaar en niet retourneerbaar. De handgemaakte meubels die wij verkopen kunnen een tolerantie hebben van 2% tussen parameters.

Wettelijk: “Producten die op maat zijn gemaakt, volgens de wensen van de consument, hoeven niet retour geaccepteerd te worden”

Geringe kleurverschillen tussen het monster op het moment van aankoop en het eindproduct kunnen voorkomen. Vanwege de verftechnologie is er geen absolute garantie dat de kleur van het monster exact overeenkomt met de kleur van het eindproduct, dus dit is geen reden om het product te ruilen/retourneren.