Garantie

Garantietermijn: 24 maanden

Garantie uitvoering

Alle producten worden geleverd met 24 maanden garantie. Aan overeengekomen uitvoering van garantie wordt voldaan binnen 40* werkdagen vanaf de retourontvangst van het product bij de fabriek. De meubelverkoper van het Interieurruimte-merk deZACHT (hierna deZACHT) garandeert de koper de hoge kwaliteit van deZACHT -meubels en de levensduur van de producten alleen wanneer het meubel wordt gebruikt voor het beoogde doel en in overeenstemming met de hieronder in dit document gespecificeerde voorwaarden.

Garantievoorwaarden

1. deZACHT meubelen hebben een garantie van 24 maanden. De garantieperiode begint te lopen vanaf de dag van bezorgen of afhalen van de goederen.

2. De verkoper van deZACHT meubelen verbindt zich ertoe de tijdens de garantieperiode vastgestelde kwalitatieve inconsistenties in overleg met de klant te corrigeren en/of te vervangen.

3. De garantie is van toepassing op het herstellen van gebreken in de kwaliteit van goederen veroorzaakt door de fout van de fabrikant. Natuurlijke slijtage van het product en/of verandering van eigenschappen als gevolg van onjuist onderhoud wordt niet beschouwd als een gebrek in de kwaliteit van de goederen. Normale gebruikssporen in de textuur en schaduw van natuurlijk hout worden niet beschouwd als een defect in de kwaliteit van de goederen.

4. Bij het in ontvangst nemen of het zelfstandig afhalen van de goederen dient de koper de kwaliteit ervan te controleren volgens de stappen vermeld in punt 10. Meld elk geconstateerd defect tijdens het gebruik van het meubel aan de opgegeven contactpersonen van deZACHT (E-mail: info@dezacht.26 Tel. 06 46698905).

5. deZACHT verbindt zich ertoe het productiegebrek binnen 35 werkdagen vanaf de datum van registratie van de claim te verhelpen. In uitzonderlijke gevallen behoudt de verkoper zich het recht voor deze termijn te verlengen.

6. Nadat deZACHT ervan overtuigd is dat de aanspraken met betrekking tot de kwaliteit van de goederen gegrond zijn, heeft de koper het recht om van de verkoper te verlangen:

6.1. om de gebreken van het product binnen een redelijke termijn** en kosteloos te verhelpen.

6.2. om een product van onvoldoende kwaliteit te vervangen door een product van voldoende kwaliteit binnen een termijn van maximaal 40 werkdagen.

6.3. om, in geval de verkoper de gespecificeerde gebreken niet verhelpt, de verkoper het product terug zal nemen tegen terugbetaling van het aankoopbedrag.

7. Indien het noodzakelijk is om het defect in de fabriek te verhelpen, moet de koper het meubel (of een deel ervan) binnen 10 werkdagen vanaf de datum van reparatie-overeenkomst, overdragen aan de vervoerder voor transport naar de fabriek. Het meubel(onderdeel) moet in originele of in een kwalitatief vergelijkbare verpakking gedaan zijn. De fabriek bepaalt de benodigde reparatietijd.

8. Indien de koper niet binnen de gestelde termijn aan punt 7 voldoet, wordt dit beschouwd als een belemmering om de gespecificeerde gebreken te verhelpen, voor deZACHT betekent een weigering van de koper om gebruik te maken van de wettelijke gratis garantieservice van deZACHT, ofwel: de koper is tevreden over de kwaliteit van het meubel.

9. De deZACHT meubelverkoper is niet verantwoordelijk voor productdefecten die in het koopcontract zijn besproken, of waarvan de koper wist en/of had moeten weten bij aankoop van het meubel (bijvoorbeeld in het geval dat het meubel is gekocht van een tentoonstelling, of met vooraf bekende gebreken, enz.).

10. Bij het in ontvangst nemen van meubels wordt de koper aangeraden om:

10.1. onmiddellijk te controleren of de levering volledig is;

10.2. de buitenkant van het meubel zorgvuldig te inspecteren of er geen zichtbare mechanische beschadigingen of andere defecten aan het meubel zijn;

10.3. de werking van (eventuele) meubelmechanismen te testen;

10.4. bij constateren van gebreken, deze direct op de vrachtbrief te vermelden. Dit is noodzakelijk om op de juiste wijze met de fabriek te kunnen communiceren over een oplossing.

11. Bij het ophalen van de goederen uit het magazijn van de deZACHT transporteur, moet de koper de kwaliteit en de staat van de goederen controleren, indien dit niet mogelijk is, maar er duidelijke schade aan de verpakking zichtbaar is, moeten er foto’s worden gemaakt en genoteerd in de vrachtbrief. Claims met betrekking tot de kwaliteit van goederen, zonder het bovengenoemde bewijs (uitwendige krassen, scheuren, breuken en andere soorten schade die zijn ontstaan ​​​​tijdens het transport / het dragen of door andere acties van de koper of zijn bevoegde personen, na ontvangst van de goederen) worden niet geaccepteerd .

12. Op basis van de algemene voorwaarden van de regels voor het retourneren en ruilen van artikelen van de Nederlandse wet, zijn deZACHT -producten vanwege hun kenmerken (besteld volgens de individuele keuzes van de klant) opgenomen in de lijst met niet-retourneerbare artikelen, aan de vraag om terugbetaling (bij het retourneren van een ongeschikt product) kan alleen worden voldaan als de verkoper niet voldoet aan de voorwaarden vermeld in de punten 6.1 en 6.2.

13. De koper verliest het recht op gratis deZACHT -garantieservice in de volgende gevallen:

13.1. Als een duidelijke overtreding zichtbaar is, die zowel tijdens het transport van de goederen als bij de klant thuis had kunnen zijn, en dit niet werd vermeld in de vrachtbrief (vooral in gevallen waarin de klant de goederen ophaalde uit de opslag plaats en deze vervoerde met eigen vervoermiddel)

13.2. Als de koper  zich niet heeft gehouden aan de regels voor de bediening en/of het onderhoud van deZACHT meubelen, het meubel is getransporteerd, verkeerd bediend en/of beschadigd door toedoen van de koper;

13.3. Als het meubel is beschadigd door overmacht;

13.4. Als het meubel was gevuld met water of een andere vloeistof;

13.5. Als het meubels is beschadigd door dieren;

13.5. Als het meubel is gerepareerd door de koper zelf of door derden;

13.6. Als stoffen en/of houten onderdelen hebben geleden onder onjuiste reinigingsprocedures en/of het gebruik van ongeschikte producten.

14. Natuurlijke kenmerken worden niet beschouwd als een gebrek aan de kwaliteit van deZACHT -meubels:

14.1 Onze meubelen zijn gemaakt van natuurlijk eiken, beuken of berken, dus tekenen zoals kleine punttakken, houtgroeven, variaties in de kleur van elke plank, oneffenheden in de houtstructuur worden niet als een defect beschouwd;

14.2. Door gebruik en daglicht ontstaat op den duur natuurlijke slijtage en/of verkleuring van het meubilair, dit  wordt niet beschouwd als een gebrek in de kwaliteit van de goederen;

14.3. Er kunnen minimale verschillen in de kleur van de meubelafwerking tussen het monster en het eindproduct; door de voortdurende verbetering van verftechnologieën kan deZACHT niet garanderen dat de kleur van het monster volledig overeenkomt met de kleur van het eindproduct.